• F-M SPORTFEST 2025  |  24. - 25. 5. 2025

GDPR

GDPR 150 150 F-M SPORTFEST

1. Udělujete tímto souhlas společnosti SK K2 o.s., se sídlem Palkovice 158, Palkovice, IČ: 22691600, spisová značka L 7787 vedená u Krajského soudu v Ostravě. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace, zařazení do správné kategorie a kontaktu s účastníkem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SK K2.

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


5.
AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM, FOTOGRAFIE:

 • účastník závodu a doprovázející osoby souhlasí a berou na vědomí, že během závodu budou pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou pořizovány audiovizuální záznamy a fotografie s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu