ŠHREKMAN – VÝSLEDKOVÁ LISTINA CHLAPECKÉ / MUŽSKÉ KATEGORIE 2023

ŠHREKMAN – VÝSLEDKOVÁ LISTINA CHLAPECKÉ / MUŽSKÉ KATEGORIE 2023 150 150 F-M SPORTFEST

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
PŘEKÁŽKOVÉHO ZÁVODU ŠHREKMAN 2023

CHLAPECKÉ / MUŽSKÉ KATEGORIE

KATEGORIE 2020 - 2018

KATEGORIE 2017 - 2015

KATEGORIE 2014 - 2012

KATEGORIE 2011 - 2009

KATEGORIE 2005 a STARŠÍ