• F-M SPORTFEST 2024  |  25. 5. 2024

ŠHREKMAN  PROPOZICE

ŠHREKMAN je překážkový běh pro celou rodinu!

 

TERMÍN, REGISTRACE A MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU:

Sobota 25. 5.  2024, Olešná loděnice (Jacht klub)

Do závodu Šhrekman je možno registrovat závodníky na stránkách www.fmsportfest.cz v sekci „ŠHREKMAN“.  STARTOVNÉ JE 100 Kč.
Registrace je také možná v den závodu, doporučujeme přihlášení předem, předejdete tak možnému zdržení a předzávodnímu stresu malých závodníků.
STARTOVNÉ V DEN ZÁVODU JE 150 Kč.

 

PREZENCE ZÁVODNÍKŮ: 12:00 – 14:45 hod
Po 14:45 hod NEBUDE JIŽ MOŽNÁ REGISTRACE NOVÝCH ZÁVODNÍKŮ!

Komentovaná prohlídka trati je možná pouze mezi 14:15 – 14:45 hod.

 

START ZÁVODU (INTERVALOVÝ START OD NEJSTARŠÍCH KATEGORIÍ PO NEJMLADŠÍ): 15:00 hod
Intervaly mezi startem závodníků řídí pořadatel závodu. Pořadí na startu není podstatné, rozhodující je celkový čas na trati.VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Do 40 minut po ukončení závodu.
Ve věkových kategoriích proběhne vyhlášení děvčat a chlapců odděleně.

 

BĚHEM ZÁVODU JE ZAJIŠTĚNÁ PRVNÍ POMOC.

 

ZÁVODNÍCI JSOU ZAŘAZENÍ A VYHODNOCOVÁNI V KATEGORIÍCH PODLE ROČNÍKU NAROZENÍ:

2021 – 2019 / 2018 – 2016 / 2015 – 2013 / 2012 – 2010 / 2009 – 2007

 

KATEGORIE DOSPĚLÝCH:
2006 – starší

 

REGISTRACE A PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Do závodu mohou děti registrovat pouze zákonní zástupci (rodiče). Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrované osoby, které zaplatily startovné.

Přihlášením do závodu a zaplacením startovného jako zákonný zástupce stvrzuji toto prohlášení:
Jsem si vědom (a) důsledků spojených s účastí dítěte v závodu, jsem si vědom (a) nebezpečí a vlastní odpovědnosti za dítě, souhlasím s pravidly závodu a pokyny organizátorů, kterými se budu já i dítě řídit. Nejsem oprávněn (a) požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění dítěte nebo doprovázející dospělé osoby, případné krádeže, nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Za nezletilé děti zodpovídá doprovázející dospělá osoba či osoba, která je k závodu přihlásila.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění poskytuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Další informace v souvislosti s GDPR jsou uvedeny na webu závodu.

Registrací na závod prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, že se účastní dobrovolně, na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI